CÔNG TY CỔ PHẨN SẢN XUẤT NHỰA THUẬN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẨN SẢN XUẤT NHỰA THUẬN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẨN SẢN XUẤT NHỰA THUẬN THÀNH

Tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất

CÔNG TY CỔ PHẨN SẢN XUẤT NHỰA THUẬN THÀNH là Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 02/2000. Mục đích và tôn chỉ hàng đầu của Công ty là xây dựng một phong cách phục vụ đẳng cấp, đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu của khách hàng với hiệu quả ngày càng nâng cao.

Với định hướng trở thành một doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm ngành nhựa phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, tính đoàn kết tập thể, nỗ lực trong ứng dụng công nghệ ở một tầm cao mới, tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.